Left side decoration

Haryana

right side decoration
About Haryana
Haryana Geography
Haryana History
Haryana Tourism
Haryana Blog
Haryana map
Links of Importance
left side decoration   right side decoration

 

 

 

 

 

 

 

Cuisine of Haryana

Some of the famous cuisine of Haryana are :

 • Kachri Ki Sabzi

 • Singri Ki Sabzi

 • Hara Dhania Cholia

 • Methi Gajjar

 • Kadhi Pakora

 • Mixed Dal

 • Khichri

 • Bathua Raita

 • Tamatar Chutney

 • Besan Masala Roti-Makhan

 • Bajra Aloo Roti-Makhan

 • Bhura Roti-Ghee

 • Mithe Chawal

 • Kheer

 • Churma

 • Malpuas

 
   
 
 
 

India - Andhra Pradesh - Arunachal Pradesh - Assam - Bihar - Chhattisgarh - Goa - Gujarat - Haryana - Himachal Pradesh - Jammu Kashmir - Jharkhand - Karnataka - Kerala - Madhya Pradesh - Maharashtra - Manipur - Meghalaya - Mizoram - Nagaland - New Delhi - Odisha - Puducherry - Punjab - Rajasthan - Sikkim - Tamil Nadu - Tripura - Uttarakhand - Uttar Pradesh - West Bengal - Indian Search Engines - Indian Cities

MWEB LLC